Tham quan nhà máy

Tòa nhà văn phòng và nhà máy

Phòng trưng bày và Văn phòng

Dịch vụ R&D

Phát triển R&D

Máy quét 3D

máy in 3D

Dịch vụ đóng gói

Thiết kế bao bì

Máy in ảnh và cắt tự động

Máy đóng vỉ

Máy CNC để đúc

Máy thổi hộp

Dây chuyền đóng gói đầy đủ

Dịch vụ kiểm tra

Kiểm tra hóa chất

Kiểm tra hóa học 1

Kiểm tra hóa học 2

Kiểm tra dụng cụ điện

Thử nghiệm phun muối

Kiểm tra dụng cụ cầm tay

Dịch vụ hậu cần

Trung tâm kho vận và hậu cần hiện đại


LIÊN HỆ CHÚNG TÔI